KDU.breadcrumbs.homeTémata Věda a výzkum

Témata

Věda a výzkum
Ačkoli věda a výzkum není samostatným bodem programu KDU-ČSL, prostupuje mnoha z nich.

  • Podpora rozvoje VVaI intenzivním využíváním výzkumných kapacit, spolupráce AV ČR a VŠ a zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních výzkumných týmů.

Stav: průběžně plněno

  • Důraz na podporu VVaI v oblasti vytápění a spotřeby energií a na zavádění moderních úsporných a čistých technologií.

Stav: průběžně plněno

  • Podpora unijní politiky vzdělání a výzkumu - RIS 3 strategie.

Stav: průběžně plněno

  • Podpora technického odborného vzdělávání a zavedení tzv. duálního systému v odborném a magisterském vysokém školství.

Stav: průběžně plněno

  • Podpora využití evropských fondů pro realizaci obecních a krajských projektů.

Stav: průběžně plněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda se zasadí o zvýšení kvality VaVaI a zlepšení přispívání VaVaI k dlouhodobé prosperitě České republiky, zejména zlepšením činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, vytvořením podmínek pro mobilitu pracovníků VaVaI a doktorandů, posílením těch doktorských oborů, které mají vazbu na potřeby hospodářství v oblasti aplikovaných oborů.

  • Restrukturalizace Rady pro výzkum, vývoj a inovace; zřízení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a její propojení s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Stav: splněno

  • Malá novela Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která přizpůsobuje vnitrostátní právní úpravu evropské, a to zejména v užívaných pojmech.

Stav: splněno

  • Příprava nového Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s  komplexní změnou fungování systému vědní politiky.

Stav: průběžně plněno

  • Dlouhodobé finanční plánování s cílem dosáhnout stabilního a dlouhodobého systému financování, který kombinuje národní a evropské prostředky a také pokrytí závazků a budoucích aktivit.

Stav: průběžně plněno

  • Vytvoření pozice vědeckých diplomatů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Stav: průběžně plněno

 Přílohy: