Témata

KulturaZ programu KDU-ČSL k tématu kultura:

  • Jsme si vědomi exportní síly kultury a jejího nezpochybnitelného přímého vlivu na příjem republiky nejen z oblasti cestovního ruchu. Budeme proto prosazovat, aby se výdaje České republiky do tohoto resortu zvyšovaly.

Stav: splněno

  • Budeme podporovat tradiční lidovou kulturu, neprofesionální umění a regionální kulturu.

Stav: splněno

  • Zasadíme se o řádné čerpaní finančních prostředků z fondů Evropské unie a dalších nadnárodních finančních mechanismů, např. Norsko/EHP.

Stav: splněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby, zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů Evropské unie a norského finančního mechanismu na opravy památek.

  • V rámci efektivního využívání finančních prostředků se zaměříme na transparentní činnost národních kulturních institucí.

Stav: splněno

  • Budeme trvat na dodržování mezinárodních závazků ČR v oblasti kultury, ochrany světového kulturního a přírodního dědictví.

Stav: splněno

  • Podpoříme práci neziskových organizací a místních iniciativ v oblasti kultury.

Stav: splněno

  • Za stěžejní pro zachování gramotnosti obyvatel považujeme udržení a rozvoj oblasti knihovnictví, menších, regionálních a národních knihoven.

Stav: splněno


Přílohy