Naši lidé

Poslanci PS PČR

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
místopředseda KDU-ČSL, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."
Ing. arch. Jaroslav Klaška
1. místopředseda Poslaneckého klubu, volený člen CV
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Ing. Petr Kudela
místopředseda Poslaneckého klubu
Ing. Jan Bartošek
poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL
PhDr. Ivan Gabal
poslanec za KDU-ČSL
Mgr. Pavla Golasowská, DiS.
poslankyně KDU-ČSL
Mgr. Daniel Herman
poslanec za KDU-ČSL
Ing. Ludvík Hovorka
poslanec za KDU-ČSL
„Základním předpokladem úspěšného rozvoje společnosti je pořádek, úcta k bližnímu, k pravdě a spravedlnosti a rozumné využívání přírodních, finančních a lidských zdrojů.“
Mgr. Jiří Junek
poslanec za KDU-ČSL
„Z historie vím, že osudové křižovatky dějin se zprvu nezdají jako ty osudové...“
Ing. Marian Jurečka
poslanec za KDU-ČSL
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
Ing. Josef Uhlík
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV

Kontakty

Tajemnice posl. klubu KDU-ČSL

MUDr. Markéta Knobová
257 173 621