Naši lidé

Odborné komise

Komunální záležitosti a rozvoj

Sdělovací prostředky

Doprava

Efektivní správa země

Energetika

Informační a komunikační technologie

Kultura

Národní hospodářství

Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby

Regionální záležitosti a rozvoj

Sociální politika, rodina a NNO

Spravedlnost, boj proti korupci a lidská práva

Školství a věda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."

Venkov a zemědělství

Zahraniční politika a záležitosti EU

Zdravotnictví

Životní prostředí