KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Různé Lidovci a Starostové: volební témata
Zpět

Lidovci a Starostové: volební témata

Přidáno 10. 7. 2017 (Administrátor)

Ekonomické priority:

 • Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí tím, že budeme motivovat nadnárodní firmy daňovým zvýhodněním, aby investovaly v ČR nebo zde zvyšovaly platy zaměstnancům.

 • Podpoříme koordinaci daňových základů na úrovni EU, která má vést k tomu, aby nadnárodní firmy danily příjmy v zemích, kde vznikají a nikoli tam, kam případně přesunou zisky z důvodů nižšího místního zdanění.

 • Navrhneme a budeme prosazovat zrušení EET u malých podnikatelů – neplátců DPH a u nestátních neziskových organizací. V předstihu, před nástupem třetí a čtvrté vlny EET budeme požadovat podrobnou analýzu dosavadního působení první a druhé vlny EET. Prosadíme co nejrychlejší a efektivní čerpání evropských fondů a zjednodušení celého systému. Dosavadní systém je málo funkční, byrokratický a omezuje řadu investic z těchto fondů.

 • České přírodní bohatství a suroviny chceme zpracovávat v maximální míře v ČR. Proto navrhneme Český národní fond budoucnosti, kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky, atd.) po vzoru Norského státního fondu.

  Plné znění najdete na www.lidovcistarostove.cz
   

Školské priority:

 • Kvalitní a kvalifikovaný učitel musí být dobře zaplacený a motivovaný k dalšímu vzdělávání. Proto zvýšíme průměrnou mzdu pedagogických pracovníků na úroveň 130 % průměrné mzdy v národním hospodářství do roku 2021. Nepřipustíme učitele „druhé kategorie“ podle mzdy (např. církevní školy).

 • Prosadíme reformy vzdělávacího systému na pedagogických fakultách. Pro přípravu budoucích učitelů zajistíme exkluzivní prostředí, odborníky s praxí, moderní techniku a moderní pedagogické trendy, především důraz na praxi a úzkou spolupráci s dalšími fakultami připravujícími budoucí učitele.

 • Zreformujeme systém doktorského studia na univerzitách: vyšší stipendijní ohodnocení půjde ruku v ruce s redukcí celkového počtu studentů doktorského studia a s tlakem na vyšší úroveň jejich vědeckých výstupů.

 • Odborníci do škol. Možnost učit musí mít zejména na středních školách i renomovaní experti bez pedagogického vzdělání, kteří dokázali, že svému oboru rozumějí.

 • Prosadíme více peněz na sport: 1 mld. obcím v rámci navýšení RUD na dotace související s činností místních klubů.

  Plné znění najdete na www.lidovcistarostove.cz