Rodina především

V České republice patří pracující rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče hodně pracovat, aby uživili svou rodinu, v součtu čistých příjmů na osobu za rok jsou na tom hůře než důchodci. Stát tedy musí více zohlednit zásluhy rodin na výchově nové generace a na fungování důchodového systému. Každý, kdo pracuje a řádně vychovává děti, zároveň přispívá k blahobytu všech, i k udržení naší kultury a životního stylu a prevenci sociálních problémů. Podpora pracujících rodin s dětmi je součástí návrhu důchodové reformy, kterou jsme připravili již v roce 2011 (přečíst si ji můžete ZDE). Ta počítá mimo jiné se snížením odvodů na sociálním pojištění pro rodiče s více dětmi. Současný systém bohužel stále málo podporuje zodpovědné rodiče, kteří pracují a chtějí se o své děti dobře postarat. Prosadili jsme a dále budeme prosazovat takové změny, aby se rodiče, kteří mají jedno dítě, nebáli mít děti dvě a ti, kteří mají jedno, aby se nebáli mít děti tři. Stát musí stát na straně odpovědných pracujících rodin.
 

Ještě splníme

Máme ve vládě pouze tři ministry z celkových šestnácti, do koaliční smlouvy jsme ale dokázali prosadit 80 % našich volebních priorit a více než polovinu z nich již splnit a realizovat. Jaká další prorodinná opatření chceme prosadit? Rozklikněte infografiku pro více informací.

Obnovení slev pro OSVČ

„Požadujeme navrácení odpočtů na děti a manželku pro živnostníky uplatňující výdajové paušály.“

„Nevidíme důvod, proč trestat rodiče, který má děti a vychovává je. A to jenom proto, že je živnostník uplatňující daňový paušál. To vidíme jako elementární nespravedlnost.“

Zavadíme tak vlastně dvě kategorii rodin, které si nejsou v této zásadní daňové věci rovny. Pokud oba dva rodiče pracují jako živnostníci a uplatňují paušální náklady nebo jeden z rodičů je na rodičovské dovolené a ten druhý je živnostníkem, tak je v případě více dětí připravujeme i o několik tisíc korun ročně. Věříme, že znovu prosadíme takovou normální věc, kterou bohužel zrušila Nečasova vláda. Pokud pracuji a mám děti, tak mám mít možnost si částečné náklady na jejich výchovu odečíst z daní bez ohledu na formu a druh zaměstnání.

Lepší důchody pro pracující rodiče

„Hlavním problémem důchodového systému je to, že rodiny mají málo dětí.“

„Zátěž lidí, kteří vychovávají děti, by měla být nižší, vzhledem k tomu, že děti znamenají také výdaje.“


Dlouhodobě udržitelné fungování důchodového systému zásadním způsobem závisí na způsobu jeho financování a na celkovém demografickém vývoji. Zjednodušeně řečeno – aby průběžný důchodový systém mohl fungovat, musí každá rodina zaplatit důchody svým rodičům a vychovat dvě děti, aby si zajistila budoucí důchody také pro sebe. Jelikož ale ne každý má a může mít děti a ne každý žije v rodině, musí místo nich jiné rodiny vychovat alespoň tři nebo čtyři děti. Ty následně financují důchody nejen svým rodičům, ale i těmto z jejich hlediska „cizím“ bezdětným. Všichni mají zásluhově a solidárně nárok na důchod, a tak je nezbytné, aby se také zásluhově a solidárně podělili o náklady na výchovu těchto dětí a také o zaplacení důchodů pro současné důchodce.

NAVRHUJEME: Diferenciaci odvodů na pojištění podle počtu vychovaný dětí

Podle současné právní úpravy platí všichni zaměstnanci pojistné na sociální zabezpečení v jednotné sazbě 6,5 %. Aby řešení bylo rozpočtově vyrovnané, předpokládá návrh pro bezdětné sazbu 7,5 %, pro rodiny s jedním dítětem stávající sazbu 6,5 %, pro rodiny se dvěma dětmi sazbu 5,0 %, s třemi dětmi 2,5 %, se čtyřmi a více dětmi 0 %. Nejde o trestání či diskriminaci bezdětných, jde o spravedlivější vzájemné rozdělení nákladů na fungování důchodového systému.