KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Odešel můj velký duchovní přítel
Zpět

Odešel můj velký duchovní přítel

Přidáno 20. 3. 2017 tiskové oddělení
20.3.2017 Mladá fronta DNES Daniel Herman
Málokterý člověk ovlivnil můj život tolik jako kardinál Miloslav Vlk. Seznámili jsme se někdy v polovině 80. let v Praze, tedy v době, kdy nesměl oficiálně vykonávat kněžské povolání. Vážil jsem si a dodnes si vážím toho, že mě krátce po svém jmenování biskupem v Českých Budějovicích, na jaře 1990, přizval ke spolupráci ve svém sekretariátu. To bylo pro další běh mého života zásadním momentem. Naše spolupráce pokračovala i po jeho jmenování pražským arcibiskupem, celkem pět roků. Dalších devět let jsme intenzivně spolupracovali v oblasti sdělovacích prostředků, když jsem působil v pozici mluvčího České biskupské konference a kardinál Vlk byl v jejím rámci za média odpovědný.

Po jeho boku jsem měl možnost poznat a pochopit mnohé z „církevní kuchyně“, doma, ve Vatikánu i ve světě. Jedinečnou zkušeností a zážitkem bylo jeho jmenování kardinálem v roce 1994. Díky němu jsem měl možnost vícekrát hovořit s papežem Janem Pavlem II. i Benediktem XVI.

Byl to náročný, ale skvělý šéf, který mi dal mnoho praktických rad do života, z nichž dodnes čerpám. Vzpomínám si na jeden z prvních úkolů, cestu do Železné Rudy na Šumavě, kterou jsem připravoval. Šlo o česko-německé setkání na nedávno otevřené hranici. Ptal jsem se na jakousi organizační věc, jak ji mám vyřídit, a dostalo se mi odpovědi, že to je můj úkol. Stále více jsem tak začínal chápat svou roli a pod zkušeným vedením Miloslava Vlka, bývalého sekretáře biskupa Josefa Hloucha, jsem pochopil, jak důležitá je role sekretariátu, řidičů a spolupracovníků osoby, která stojí v čele.

Miloslava Vlka jsem poznal jako férového chlapa, kterému vždy o něco šlo. Měl vize, které se snažil uskutečňovat. Jeho pojetí církve jako součásti společnosti, nikoli exkluzivního klubu na vrcholu hory Olymp, mi bylo a je blízké. Konzultoval jsem s ním všechny zásadní kroky svého života včetně odchodu z aktivní duchovní služby, v čemž mi byl výrazně nápomocen. Z jeho úst jsem někdy před dvaceti roky poprvé slyšel otázku, zda bych neměl někdy někam kandidovat. Od té doby jsem o tom přemýšlel a poté to i uskutečnil.
Jeho žehnající ruku jsem cítil za sebou celá ta dlouhá léta naší spolupráce a našeho přátelství. Bezmála třicet let jsme spolu a ještě s dalšími přáteli skoro každoročně slavili své svátky (Daniela je 17. a Miloslava 18. prosince).

Miloslav Vlk je muž, který přesáhl svou dobu. Dokázal převést církev z prostředí totality do svobodné společnosti. Dokázal pevně stát za svým přesvědčením a nedělat kompromisy, které by mu svědomí vyčítalo. Patřil a vždy bude patřit k největším osobnostem, s nimiž jsem měl tu čest se znát a spolupracovat. Celý svůj život mu budu vděčný za vše, co pro mě znamenal.

Daniel Herman
ministr kultury

kategorie Z médií