KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Buďme vděční za to, co jsme dostali
Zpět

Buďme vděční za to, co jsme dostali

Přidáno 18. 5. 2017 tiskové oddělení
16.5.2017 Katolický týdeník Lukáš Pachta
Rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví. Jak tahle iniciativa vznikla a co vše je v plánu, prozrazuje europoslankyně MICHAELA ŠOJDROVÁ. Jeden z projektů například ukáže zrod moderního Středoevropana.

* Na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu (27. dubna – pozn. red.) jste schválili vyhlášení roku 2018 Evropským rokem kulturního dědictví. O jakou iniciativu se jedná?

Řekla bych, že Evropská unie se konečně trefila do správného terče, a to právě vzhledem k symbolickému roku 2018. Nemohli jsme zvolit lépe. Původně je to iniciativa našeho výboru pro kulturu a vzdělávání, který doporučil, abychom se společně zaměřili na větší poznávání, využívání i ochranu našeho kulturního dědictví v Evropě. Na základě našeho návrhu tak vzniklo společné rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví 2018. Kultura a umění nás Evropany spojuje a pozvedá. Je tedy logické, že se k ní obracíme i v době, kdy stále více občanů pochybuje o smyslu EU, kdy se loučíme s Velkou Británií a právem se obáváme dalších dezintegračních snah. Vidíme, že lidé zapomínají na to, kolika válkami, totalitami a krizemi naše národy musely projít, než se dokázaly dohodnout a říct dost. Nechceme strašit, ale naopak poukázat na obrovské bohatství, které máme a můžeme ho využívat, protože konečně žijeme v míru a ve svobodě. Chceme ukázat, že řešením naší nespokojenosti není rozbití toho, co naši předkové vybudovali, nýbrž naopak ve vděčnosti za to, co jsme jako nezasloužený dar dostali. Myslím, že je naší povinností o tom nejen mluvit, ale také něco konkrétního pro to udělat.

* Co konkrétního můžeme očekávat a kdo to zaplatí?

Cílem tohoto Evropského roku je „otevřít příležitosti k lepšímu porozumění současnosti prostřednictvím bohatšího a sdíleného pochopení minulosti“. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady připomíná symbolický význam roku 2018 pro Evropu a opírá se o dějinné události, jako je sté výročí konce první světové války a vyhlášení nezávislosti několika členských států EU, včetně Československa, a také čtyřsté výročí začátku třicetileté války, což bylo mimochodem české stavovské povstání. Program Evropského roku kulturního dědictví by měl být naplněn výstavami, konferencemi, koncerty, vzdělávacími a vědecko-popularizačními aktivitami, které umožní lepší poznání naší minulosti, našich historických, duchovních i kulturních kořenů. Jednotlivé akce samozřejmě budou otevřeny široké veřejnosti, některé by měly být zaměřeny zejména na mladou generaci, která si svůj vztah ke kulturnímu dědictví teprve buduje. Z rozpočtu EU je na celý program vyčleněno 8 milionů eur a počítá se také s příspěvkem z národních rozpočtů.

* Jaká je vaše konkrétní role a jak by se měla zapojit Česká republika?

Byla jsem jmenována pozorovatelkou v přípravném výboru komise a národních koordinátorů, takže mám dohled nad tím, aby celý program skutečně naplnil cíle stanovené v našem legislativním rozhodnutí. Nechceme žádnou povrchní kampaň, na které mají zisk jen reklamní agentury. S českým Ministerstvem kultury, Muzeem umění v Olomouci, s městem Kroměříží a Klubem UNESCO v Kroměříži, s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži a NPÚ pomáhám dávat dohromady mezinárodní projekt, který by se měl stát jedním z hlavních vlajkových projektů tohoto programu. Bude se jmenovat Zrod moderního Středoevropana 1918–2018 a jeho součástí bude výstava moderního středoevropského umění v Olomouci, mezinárodní konference v Kroměříž i k připomenutí sněmu z roku 1848, výstava Muzea Kampa v Praze a další doprovodné akce v dalších osmi zemích bývalého Rakouska-Uherska, které by měly být partnery ve společném projektu. Spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem nám jde o to, abychom tentokrát nepromarnili šanci skutečně viditelně ukázat náš příspěvek k ochraně a rozvoji evropského kulturního dědictví, a to ve spolupráci s odbornou mezinárodní komunitou. Věřím, že tento projekt umístí naši zemi na mapu hlavních akcí Evropského roku kulturního dědictví a že úsilí, které tomu věnujeme, bude mít smysl.


kategorie Z médií