KDU-ČSL
Přihlásit se

Sociální smír v moderním pojetí

Sociální smír v moderním pojetí

21.1.2012 13:57:18

Vystoupení místopředsedy KDU-ČSL pro oblast sociální politiky, neziskový sektor a protidrogovou prevenci Jana Bartoška na Ideové konferenci.

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych zde stručným způsobem promluvil o tom, co rozumíme pod pojmem sociální politika a která témata se stanou součástí naší budoucí ideové výbavy v příštích letech.

Sociální politika státu je již od dob rakousko-uherských založena na omezení role rodiny v sociální péči a přesouvání této povinnosti na stát. Nebojte se, nemáme v plánu stát tohoto břemene zbavit, ale chceme upozornit na to, že v současné populační situaci se brzy stane tato politika neudržitelnou.

Od vzniku tohoto státně-sociálního modelu došlo k jeho zplanění. Je potřeba vrátit se ke kořenům filozofie, že sociální podpora je zde pouze pro potřebné a znevýhodněné. Současná populační a ekonomická krize nám nedává mnoho na výběr.


Proto chceme dosáhnout uplatnění těchto základních idejí:

•    Sociální politiku státu nebudeme realizovat na úkor zadlužování země.

•    Prosazujeme jasné oddělení těch, kdo nemohou pracovat, a těch, kteří nechtějí. Zahálku není možno u nikoho tolerovat.

•    Chceme udržení jediného správného modelu důchodové reformy - průběžného systému. Současný systém vydělá peníze pouze správcům důchodových fondů, pro současné třicátníky je však zcela nevěrohodný a nic negarantuje.

•    Budeme podporovat nástroje, které povedou k širšímu uplatnění lidí na trhu práce, aby byli flexibilní na pracovním trhu.

•    Palčivý problém pro matky, které se po dlouhé pauze vrací z mateřské dovolené – zaměstnavatelé jim nevěří, že si dokázaly udržet odbornost, a to je chyba. Pokud si ženy budou jisté, že s prací po návratu z mateřské dovolené nebudou mít problém, nebudou se bát mít děti.

•    Chceme podporovat tam, kde to lze, péči v rodině a v širším zázemí rodiny, aby se lidé doma mohli o své blízké starat lépe a finančně výhodněji než v ústavech.
 
•    Budeme podporovat neziskové organizace v provozování sociálních zařízení pro lidi, kteří se nemohou spoléhat na podporu svých blízkých.

•    Pro nás je neziskový sektor významným partnerem, partnerem státu, se kterým se počítá a je článkem v realizaci sociální politiky. Bez neziskového sektoru není autentická sociální politika.

•    Chceme postupně vytvořit a začít přecházet na systém, který … a ted´pozor! - nepočítá s dotacemi z EU v sociální oblasti, případně počítá s jejich zásadním omezením.

•    Chceme prosadit nástroje, které podporují rodiny, aby měly děti. Zde už nejde o nějaké okrajové lidovecké téma, ale o finanční přežití národa.

•    Budeme prosazovat zmapování potřebnosti sociálních služeb a jejich navázání na víceleté financování – tak jako se to povedlo v Jihomoravském kraji, když tam byl hejtmanem Stanislav Juránek.

•    V oblasti závislosti na návykových látkách chceme dát na předpis všechny léky, ze kterých lze vyrábět pervitin, chceme vyslat výrazný signál o tom, že asociální chování související s návykovými látkami včetně alkoholu podlamuje celou společnost a vylučuje lidi na okraj společnosti.

•    Současně chceme místo vězení podporovat alternativní tresty směřující k nápravě člověka, a ulehčit tak nejen státním financím, ale i pachatelům zpětné začlenění do života.

•    V oblasti hazardu chceme výrazné posílení role samospráv v povolovacím procesu. Dnes je nám například vzorem město Vídeň. Zde radní v průběhu uplynulého roku připravili a realizovali plán na úplný zákaz hracích automatů ve městě.

•    Budeme podporovat co nejvyšší kompetence směrem k co nejnižší úrovni rozhodování v regionu. Každý starosta ví sám nejlépe, kde ho bota tlačí, a nepotřebuje, aby mu to říkal někdo z ministerstva.

Dovolte mi shrnout tyto teze do závěrečných vět:
•    To, že má někdo práci, není samozřejmost, ale samozřejmostí je pomoc státu těm, kdo o ni přišli a pracovat chtějí.
•    Neziskové organizace jsou pro nás důležití partneři při realizaci sociální politiky státu.
•    Rozhodovat se má tam, kde se odehrávají problémy – tedy v obcích.
•    A konečně: Když nebudou děti, nebude existovat náš stát.


Děkuji Vám za pozornost.

Videozáznam tohoto projevu můžete shlédnout na

 

Přiložené dokumenty

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks